IV. Murat’ın

Osmanlı tarihinde önemli seferlerden biridir. Bu seferle Osmanlı bir çok sorununu çözmüştür.

BAĞDAT SEFERİ (1638):
Sebebi: İran’ın Revan’ı geri alması
Sefer : Sefer sırasında Anadolu’daki başkaldırmış asiler ve kanun kaçakları, eşkiyalar temizlendi. Bağdat alındı.
Sonucu: imzalandı.(1639)

KASR-I ŞİRİN ANTLAŞMASI Maddeleri:

1- Bağdat ve Musul Osmanlılara kaldı.
2-Türk-İran sınırı bugünkü şekliyle çizildi.

Genel hatlarıyla özetlediğimiz IV. Murat’ın Bağdat Seferi, önemi, Osmanlı tarihindeki yeri konularına tarih kitaplarınızdan ulaşabilirsiniz.