Genel Kaynak

Genel Kaynak her şey burada.

Mayıs, 2008

YOL GÖRÜNMÜYOR

YOL GÖRÜNMÜYOR Ama olmuş gardaş gözüm neyleyim, Ol takdirden başka yol görünmüyor. Sorsan bana hangisini söyleyim Karşımda oturan kul görünmüyor.

YOL GÖRÜNMÜYOR için yorumlar kapalı

BEN DİLİ

“Çocuk insanın babasıdır” W. Wordsworth BEN DİLİ: Genellikle anne ve babalar iletişimde “sen dili”ni kullanıyorlar sen iletileri duygu ifade etmez . genellikle emir verme yargılama, öğüt verme gibi iletişim engellerini içerir. Örneğin:

BEN DİLİ için yorumlar kapalı

DİNLEME BECERİLERİ

“Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz” Pestallozi DİNLEME BECERİLERİ Edilgin dinleme (sessizlik): karşısındakinin konuşmasına olanak verme. Edilgin dinleme kişiye: •Duygularını duymak istiyorum •Duygularını kabul ediyorum •Benimle paylaşmak istediğin konuda vereceğin karara güveniyorum •Bu senin sorunun sorumlu sensin gibi güçlü mesajları verir.

DİNLEME BECERİLERİ için yorumlar kapalı

AİLE İÇİ İLETİŞİM

AİLE İÇİ İLETİŞİM Etkili iletişimin temelinde bireyin kendisini tanıması, kendi değerlerinin ve tutumlarının farkında olması ve kendine güven yatar. İyi bir iletişimci ipuçlarını anında görür (jestler, mimikler, beden duruşu) ve onları gerçekçi olarak değerlendirir.

AİLE İÇİ İLETİŞİM için yorumlar kapalı

A İ L E

“Çocuğunuzu tanıyarak eğitime başlayınız” J.J.Rousseau AİLE Aile bir ilişkiler sistemidir. Aile demekle neyi kastediyoruz? Soyut anlamda kişiler arası ilişkileri içeren belli kuralları olan bir düzendir. Aile sistemi dediğimiz zaman aile içindeki bireylerin birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını düzenleyen kuralların tümünü kastederiz.

1 Yorum var

aile içi iletişim

aile içi iletişim İLGİLERİNİN ÖZELLİKLERİ •Ergenlerin ilgilerinde bir ölçüsüzlük vardır. •Duygu, düşünce ve davranışlarında bir aşırılılık sözkonusudur. •Ergenlikte ilgiler çabuk söner ve yeni ilgiler ortaya çıkar. •İlgilerde artış görülür ve değişik ilgilere verdiği değer de değişir. •Ergenlik döneminin başında ilgilerde bir dengesizlik görülür. Ergenlik yılları ilerledikçe bu dengesizliklerde de azalmalar görülür.

aile içi iletişim için yorumlar kapalı

ETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ

ETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ Değerli anne babalar, Her zaman bilinen bir söz vardır:” Eğitim ailede başlar” Gerçekten de çocuğa aile içinde gereken becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Ama ne kadarını ve nasıl. Zaten önemli olanda “Nasıl” sorusunun cevabı.

1 Yorum var

Hz. Mevlana’nın Mesnevi Eserinde Yer Alan Hikayeler

Sunuş Hz. Mevlana’nın en büyük eseri olan Mesnevi aynı zamanda kültürümüzün temel kaynaklarından biridir. Tamamı altı cilt olan Mesnevi, yirmi altı bin beyit, yani elli iki bin satırdan oluşur. Mesnevi’de Hz. Mevlana; anlatmak istediklerini yer yer hikâyeler şeklinde ifade etmiştir. Ancak bu hikâyeler çoğu zaman iç içe anlatıldığı için okuyanın hikâyeyi ve hikâyede verilmek isteneni […]

Yorum (3)

Biz neden böyleyiz ?

Biz neden böyleyiz ? Nasıl adam oluruz? (Biz adam olmayız deyişine açıklamadır) Avrupaya gittiğinizde tepkili, sabırsız bir toplum olduğumuzu anlayabilirsiniz. Bu yazının sonunda da neden kimi konularda başarısız bir ülke olduğumuzu anlayabiliriz belki.

Biz neden böyleyiz ? için yorumlar kapalı

AH ŞU KALBİMİZ!

AH ŞU KALBİMİZ! “GÖZARDI EDİLEN TIBBİ GERÇEKLER YAZI DİZİSİ” Sağlık yatırımlarında son yıllarda önemli artışlar olduğu görülüyor. İstanbul’dan başlayan hastane zincirleri Anadolu’ya hızla yayılıyor. Bugün Elazığ’da bile bir Alman hastanesinin bulunması o bölgenin insanları için iyi bir alternatif oluşturuyor.

AH ŞU KALBİMİZ! için yorumlar kapalı